Međunarodna znanstvena konferencija: Nacionalne manjine, migracije i sigurnost

Centar za međunarodne i sigurnosne studije Fakulteta političkih znanosti u suradnji sa Zakladom Friedrich Ebert, Savjetom za nacionalne manjina Republike Hrvatske i Mrežom za akademsku suradnju u Jugoistočnoj Europi organizira svake godine Međunarodnu znanstvenu konferenciju pod nazivom Nacionalne manjine, migracije i sigurnost. Konferencija se održava na Brijunskim otocima (hotel „Neptun“) od 2012. godine. Do tada se Konferencija održavala u Begovom Razdolju u Gorskom kotaru. Na Konferenciji se već 24 godine okupljaju znanstvenici, stručnjaci i praktičari iz Republike Hrvatske te bližeg i daljeg inozemstva. Znanstvenici i stručnjaci iz različitih znanstvenih disciplina na Konferenciji raspravljaju o nacionalnim manjinama u demokratskim društvima, migracijskim politikama te globalnim sigurnosnim izazovima. Do sada je na Konferenciji sudjelovalo oko 1.250 sudionika iz 25 zemalja. Na dosadašnjim konferencijama podneseno je oko 650 referata i objavljeno oko 450 radova nakon konferencija u različitim časopisima i zbornicima.