Kulturna autonomija nacionalnih manjina u svetlu činjenica

Urednici Tibor Várady, Goran Bašić, Siniša Tatalović

Beograd, Institut društvenih nauka, SANU, Akademska mreža za saradnju u Jugoistočnoj Evropi, 2021
ISBN 978-86-7093-248-7 (IDN)

DOWNLOAD PDF

Cobiss